Nowości na LinkedInie [aktualizacja lipiec 2022]

LinkedIn to dynamiczny portal. Coraz częściej zaskakuje aktywnych użytkowników nowościami. Większość usprawnień jest wprowadzana bez zapowiedzi i “po cichu”. Niemal o każdej nowej funkcjonalności dowiadujemy się w momencie jej wdrożenia. A warto być z nimi na bieżąco.

 W ooniższym wpisie zebraliśmy najważniejsze zmiany, abyś nie przeoczył żadnej nowości na LinkedInie. Nie marnuj czasu na przeszukiwanie internetu. W tym materiale znajdziesz wszystko, co powinno Cię zainteresować!

Nowe branże na LinkedInie [pełen spis]

Do tej pory firmy na portalu LinkedIn były przyporządkowane do jednej ze 148 branż. Można zauważyć, że portal sukcesywnie wdraża nowy podział. Odświeżoną klasyfikację można jednak na ten moment zaobserwować jedynie u niektórych użytkowników (w Sales Navigatorze oraz w wyszukiwarce podstawowej).

Nowe nazewnictwo zostało w dużym stopniu wzorowane na klasyfikacji przedsiębiorstw NAICS z Ameryki Północnej. Na naszych kontach pojawiła się już ta funkcjonalność. Prezentujemy więc poniżej pełen spis 415 branż na LinkedInie według nowego podziału (z tłumaczeniem na język polski):

Nazwa polska Nazwa angielska
Produkcja materiałów ściernych i minerałów niemetalicznych Abrasives and Nonmetallic Minerals Manufacturing
Zakwaterowanie Accommodation
Księgowość Accounting
Wymiar sprawiedliwości Administration of Justice
Usługi administracyjne i wsparcia Administrative and Support Services
Usługi reklamowe Advertising Services
Produkcja rolnych środków chemicznych Agricultural Chemical Manufacturing
Produkcja maszyn rolniczych, budowlanych i górniczych Agriculture, Construction, Mining Machinery Manufacturing
Programy zarządzania powietrzem, wodą i odpadami Air, Water, and Waste Program Management
Linie lotnicze i lotnictwo Airlines and Aviation
Alternatywne metody rozwiązywania sporów Alternative Dispute Resolution
Medycyna alternatywna Alternative Medicine
Pogotowie ratunkowe Ambulance Services
Parki rozrywki i arkady Amusement Parks and Arcades
Produkcja pasz dla zwierząt Animal Feed Manufacturing
Animacja i postprodukcja Animation and Post-production
Produkcja odzieży Apparel Manufacturing
Produkcja AGD, elektryki i elektroniki Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing
Produkcja elementów architektonicznych i konstrukcyjnych Architectural and Structural Metal Manufacturing
Architektura i planowanie Architecture and Planning
Siły zbrojne Armed Forces
Produkcja sztucznej gumy i włókien syntetycznych Artificial Rubber and Synthetic Fiber Manufacturing
Artyści i pisarze Artists and Writers
Produkcja sprzętu audio i wideo Audio and Video Equipment Manufacturing
Produkcja maszyn automatyki Automation Machinery Manufacturing
Produkcja komponentów lotniczych i kosmicznych Aviation and Aerospace Component Manufacturing
Produkcja wypieków Baked Goods Manufacturing
Bankowość Banking
Bary, tawerny i kluby nocne Bars, Taverns, and Nightclubs
Pensjonaty, hostele, kwatery prywatne Bed-and-Breakfasts, Hostels, Homestays
Produkcja napojów Beverage Manufacturing
Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy Biomass Electric Power Generation
Badania biotechnologiczne Biotechnology Research
Blogi Blogs
Produkcja kotłów, zbiorników i kontenerów transportowych Boilers, Tanks, and Shipping Container Manufacturing
Publikowanie książek i czasopism Book and Periodical Publishing
Publikowanie książek Book Publishing
Browary Breweries
Produkcja i dystrybucja mediów masowych Broadcast Media Production and Distribution
Budownictwo Building Construction
Konstruktorzy sprzętu budowlanego Building Equipment Contractors
Wykonawstwo wykończeniowe Building Finishing Contractors
Konstrukcje budowlane i wykonawcy zewnętrzni Building Structure and Exterior Contractors
Doradztwo i usługi biznesowe Business Consulting and Services
Treści biznesowe Business Content
Platformy Business Intelligence Business Intelligence Platforms
Szkolenia umiejętności biznesowych Business Skills Training
Programowanie kablowe i satelitarne Cable and Satellite Programming
Rynki kapitałowe Capital Markets
Catering Caterers
Produkcja chemiczna Chemical Manufacturing
Produkcja surowców chemicznych Chemical Raw Materials Manufacturing
Opieka dzienna nad dziećmi Child Day Care Services
Kręgarze Chiropractors
Cyrki i pokazy magiczne Circuses and Magic Shows
Organizacje obywatelskie i społeczne Civic and Social Organizations
Inżynieria lądowa Civil Engineering
Likwidacja roszczeń, usługi aktuarialne Claims Adjusting, Actuarial Services
Produkcja gliny i wyrobów ogniotrwałych Clay and Refractory Products Manufacturing
Wydobywanie węgla Coal Mining
Agencje windykacyjne Collection Agencies
Wynajem sprzętu handlowego i przemysłowego Commercial and Industrial Equipment Rental
Konserwacja maszyn komercyjnych i przemysłowych Commercial and Industrial Machinery Maintenance
Produkcja maszyn do przemysłu handlowego i usługowego Commercial and Service Industry Machinery Manufacturing
Produkcja sprzętu komunikacyjnego Communications Equipment Manufacturing
Rozwój społeczności i urbanistyka Community Development and Urban Planning
Usługi społeczne Community Services
Bezpieczeństwo komputera i sieci Computer and Network Security
Gry komputerowe Computer Games
Produkcja sprzętu komputerowego Computer Hardware Manufacturing
Komputerowe produkty sieciowe Computer Networking Products
Produkcja komputerów i elektroniki Computers and Electronics Manufacturing
Programy konserwatorskie Conservation Programs
Produkcja sprzętu budowlanego Construction Hardware Manufacturing
Budowa Construction
Wynajem towarów konsumpcyjnych Consumer Goods Rental
Usługi konsumenckie Consumer Services
Zakłady karne Correctional Institutions
Szkolenia kosmetyczne i fryzjerskie Cosmetology and Barber Schools
Sądy Courts of Law
Pośrednictwo kredytowe Credit Intermediation
Produkcja sztućców i narzędzi ręcznych Cutlery and Handtool Manufacturing
Produkcja produktów mlecznych Dairy Product Manufacturing
Zespoły taneczne Dance Companies
Infrastruktura danych i analityka Data Infrastructure and Analytics
Oprogramowanie do ochrony danych Data Security Software Products
Produkcja obronna i kosmiczna Defense and Space Manufacturing
Dentyści Dentists
Usługi projektowe Design Services
Oprogramowanie do komputerów stacjonarnych Desktop Computing Software Products
Gorzelnie Distilleries
Dostawcy e-learningu E-Learning Providers
Programy gospodarcze Economic Programs
Programy administracji edukacji Education Administration Programs
Edukacja Education
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Electric Lighting Equipment Manufacturing
Wytwarzanie energii elektrycznej Electric Power Generation
Przesył energii elektrycznej, sterowanie i dystrybucja Electric Power Transmission, Control, and Distribution
Produkcja sprzętu elektrycznego Electrical Equipment Manufacturing
Konserwacja sprzętu elektronicznego i precyzyjnego Electronic and Precision Equipment Maintenance
Oprogramowanie wbudowane Embedded Software Products
Służby ratownicze i pomocowe Emergency and Relief Services
Produkcja silników i urządzeń do przenoszenia mocy Engines and Power Transmission Equipment Manufacturing
Dostawcy rozrywki Entertainment Providers
Programy jakości środowiska Environmental Quality Programs
Usługi środowiskowe Environmental Services
Usługi wynajmu sprzętu Equipment Rental Services
Usługi imprezowe Events Services
Biura wykonawcze Executive Offices
Usługi w zakresie poszukiwań kadry kierowniczej Executive Search Services
Obrabiane wyroby metalowe Fabricated Metal Products
Usługi dla obiektów Facilities Services
Centra planowania rodziny Family Planning Centers
Rolnictwo, hodowla, leśnictwo Farming, Ranching, Forestry
Rolnictwo Farming
Produkcja akcesoriów modowych Fashion Accessories Manufacturing
Usługi finansowe Financial Services
Szkoły sztuk pięknych Fine Arts Schools
Ochrona przeciwpożarowa Fire Protection
Rybołówstwo Fisheries
Szkolenie lotnicze Flight Training
Produkcja żywności i napojów Food and Beverage Manufacturing
Sprzedaż detaliczna żywności i napojów Food and Beverage Retail
Usługi w zakresie żywności i napojów Food and Beverage Services
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Footwear and Leather Goods Repair
Produkcja obuwia Footwear Manufacturing
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Forestry and Logging
Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych Fossil Fuel Electric Power Generation
Transport towarów i przesyłek Freight and Package Transportation
Produkcja przetworów owocowych i warzywnych Fruit and Vegetable Preserves Manufacturing
Zbieranie funduszy Fundraising
Fundusze i trusty Funds and Trusts
Produkcja mebli i wyposażenia domu Furniture and Home Furnishings Manufacturing
Hazard i kasyna Gambling Facilities and Casinos
Wytwarzanie energii geotermalnej Geothermal Electric Power Generation
Produkcja wyrobów szklanych Glass Product Manufacturing
Produkcja szkła, ceramiki i betonu Glass, Ceramics and Concrete Manufacturing
Pola golfowe i country cluby Golf Courses and Country Clubs
Administracja rządowa Government Administration
Usługi w zakresie relacji z rządem Government Relations Services
Projekty graficzne Graphic Design
Naziemny transport pasażerski Ground Passenger Transportation
Usługi zdrowotne i społeczne Health and Human Services
Szkoły wyższe Higher Education
Budowa autostrad, ulic i mostów Highway, Street, and Bridge Construction
Strony historyczne Historical Sites
Spółki holdingowe Holding Companies
Domowa opieka zdrowotna Home Health Care Services
Ogrodnictwo Horticulture
Branża hotelarska Hospitality
Szpitale i opieka zdrowotna Hospitals and Health Care
Szpitale Hospitals
Hotele i motele Hotels and Motels
Produkcja mebli do użytku domowego i instytucjonalnego Household and Institutional Furniture Manufacturing
Produkcja AGD Household Appliance Manufacturing
Usługi gospodarstwa domowego Household Services
Mieszkalnictwo i rozwój społeczności Housing and Community Development
Programy mieszkaniowe Housing Programs
Usługi kadrowe Human Resources Services
Produkcja urządzeń HVAC i chłodzących HVAC and Refrigeration Equipment Manufacturing
Wytwarzanie energii wodnej Hydroelectric Power Generation
Usługi indywidualne i rodzinne Individual and Family Services
Produkcja maszyn przemysłowych Industrial Machinery Manufacturing
Stowarzyszenia branżowe Industry Associations
Usługi informacyjne Information Services
Agencje ubezpieczeniowe i brokerzy Insurance Agencies and Brokerages
Ubezpieczenia i fundusze świadczeń pracowniczych Insurance and Employee Benefit Funds
Przewoźnicy ubezpieczeniowi Insurance Carriers
Ubezpieczenie Insurance
Projektowanie wnętrz Interior Design
Stosunki międzynarodowe International Affairs
Handel i rozwój międzynarodowy International Trade and Development
Platformy rynku internetowego Internet Marketplace Platforms
Wiadomości internetowe Internet News
Publikowanie w Internecie Internet Publishing
Międzymiastowa i wiejska komunikacja autobusowa Interurban and Rural Bus Services
Doradztwo inwestycyjne Investment Advice
Bankowość inwestycyjna Investment Banking
Zarządzanie inwestycjami Investment Management
Usługi IT i doradztwo IT IT Services and IT Consulting
Tworzenie oprogramowania IT na zamówienie IT System Custom Software Development
Usługi danych IT IT System Data Services
Usługi projektowania systemów IT IT System Design Services
Instalacja i usuwanie systemów IT IT System Installation and Disposal
Eksploatacja i konserwacja systemów IT IT System Operations and Maintenance
Testowanie i ocena systemów IT IT System Testing and Evaluation
Szkolenie i wsparcie w zakresie systemów IT IT System Training and Support
Usługi dozorcze Janitorial Services
Architektura krajobrazu Landscaping Services
Szkoły językowe Language Schools
Usługi pralnicze i pralnie chemiczne Laundry and Drycleaning Services
Egzekwowanie prawa Law Enforcement
Praktyka prawnicza Law Practice
Wynajem nieruchomości niemieszkalnych Leasing Non-residential Real Estate
Pośrednicy wynajmu nieruchomości i brokerzy Leasing Real Estate Agents and Brokers
Wynajem nieruchomości Leasing Real Estate
Wynajem nieruchomości mieszkaniowych Leasing Residential Real Estate
Produkcja wyrobów skórzanych Leather Product Manufacturing
Usługi prawne Legal Services
Urzędy legislacyjne Legislative Offices
Biblioteki Libraries
Produkcja wyrobów wapiennych i gipsowych Lime and Gypsum Products Manufacturing
Pośrednicy kredytowi Loan Brokers
Produkcja maszyn Machinery Manufacturing
Produkcja nośników magnetycznych i optycznych Magnetic and Optical Media Manufacturing
Produkcja Manufacturing
Transport morski Maritime Transportation
Badania rynku Market Research
Usługi marketingowe Marketing Services
Produkcja materacy i rolet Mattress and Blinds Manufacturing
Produkcja przyrządów pomiarowych i kontrolnych Measuring and Control Instrument Manufacturing
Produkcja wyrobów mięsnych Meat Products Manufacturing
Media i telekomunikacja Media and Telecommunications
Produkcja mediów Media Production
Laboratoria medyczne i diagnostyczne Medical and Diagnostic Laboratories
Produkcja sprzętu medycznego Medical Equipment Manufacturing
Praktyka medyczna Medical Practices
Opieka nad zdrowiem psychicznym Mental Health Care
Wydobycie rud metali Metal Ore Mining
Obróbka metali Metal Treatments
Produkcja zaworów, kulek i rolek metalowych Metal Valve, Ball, and Roller Manufacturing
Produkcja maszyn do obróbki metali Metalworking Machinery Manufacturing
Sprawy wojskowe i międzynarodowe Military and International Affairs
Górnictwo Mining
Oprogramowanie do komputerów mobilnych Mobile Computing Software Products
Mobilne usługi gastronomiczne Mobile Food Services
Mobilne aplikacje do gier Mobile Gaming Apps
Produkcja pojazdów silnikowych Motor Vehicle Manufacturing
Produkcja części samochodowych Motor Vehicle Parts Manufacturing
Dystrybucja filmów i wideo Movie and Video Distribution
Filmy i nagrywanie dźwięku Movies and Sound Recording
Muzea, miejsca historyczne i ogrody zoologiczne Museums, Historical Sites, and Zoos
Muzea Museums
Muzycy Musicians
Badania nanotechnologiczne Nanotechnology Research
Dystrybucja gazu ziemnego Natural Gas Distribution
Wydobycie gazu ziemnego Natural Gas Extraction
Wydawnictwo prasowe Newspaper Publishing
Organizacje non-profit Non-profit Organizations
Górnictwo minerałów niemetalicznych Nonmetallic Mineral Mining
Budownictwo niemieszkalne Nonresidential Building Construction
Wytwarzanie energii jądrowej Nuclear Electric Power Generation
Domy opieki i placówki opieki stacjonarnej Nursing Homes and Residential Care Facilities
Administracja biurowa Office Administration
Produkcja mebli i wyposażenia biurowego Office Furniture and Fixtures Manufacturing
Produkcja produktów naftowych i węglowych Oil and Coal Product Manufacturing
Olej i gaz Oil and Gas
Wydobycie ropy naftowej Oil Extraction
Ropa naftowa, gaz i górnictwo Oil, Gas, and Mining
Sprzedaż detaliczna online i wysyłkowa Online and Mail Order Retail
Internetowe media audio i wideo Online Audio and Video Media
Doradztwo operacyjne Operations Consulting
Optometryści Optometrists
Przychodnie ambulatoryjne Outpatient Care Centers
Doradztwo w zakresie outsourcingu i offshoringu Outsourcing and Offshoring Consulting
Produkcja opakowań i pojemników Packaging and Containers Manufacturing
Produkcja farb, powłok i klejów Paint, Coating, and Adhesive Manufacturing
Produkcja wyrobów papierniczych i leśnych Paper and Forest Product Manufacturing
Fundusze emerytalne Pension Funds
Sztuki i sporty widowiskowe Performing Arts and Spectator Sports
Sztuki sceniczne Performing Arts
Wydawnictwa okresowe Periodical Publishing
Usługi osobiste i pralnicze Personal and Laundry Services
Produkcja produktów higieny osobistej Personal Care Product Manufacturing
Usługi higieny osobistej Personal Care Services
Usługi dla zwierząt Pet Services
Produkcja farmaceutyczna Pharmaceutical Manufacturing
Usługi fundraisingu filantropijnego Philanthropic Fundraising Services
Fotografia Photography
Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi i logopedy Physical, Occupational and Speech Therapists
Lekarze Physicians
Transport rurociągowy Pipeline Transportation
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy Plastics and Rubber Product Manufacturing
Produkcja tworzyw sztucznych Plastics Manufacturing
Organizacje polityczne Political Organizations
Usługi pocztowe Postal Services
Szkolnictwo podstawowe i średnie Primary and Secondary Education
Podstawowa produkcja metali Primary Metal Manufacturing
Usługi poligraficzne Printing Services
Organizacja zawodowa Professional Organizations
Profesjonalne usługi Professional Services
Programy pomocy publicznej Public Assistance Programs
Zdrowie publiczne Public Health
Urzędy polityki publicznej Public Policy Offices
Usługi public relations i komunikacji społecznej Public Relations and Communications Services
Bezpieczeństwo publiczne Public Safety
Tory wyścigowe Racetracks
Transmisja radiowa i telewizyjna Radio and Television Broadcasting
Transport kolejowy Rail Transportation
Produkcja sprzętu kolejowego Railroad Equipment Manufacturing
Hodowla i rybołówstwo Ranching and Fisheries
Ranczo Ranching
Usługi wynajmu nieruchomości i sprzętu Real Estate and Equipment Rental Services
Obiekty rekreacyjne Recreational Facilities
Instytucje religijne Religious Institutions
Produkcja półprzewodników energii odnawialnej Renewable Energy Semiconductor Manufacturing
Naprawa i konserwacja Repair and Maintenance
Usługi badawcze Research Services
Budownictwo mieszkaniowe Residential Building Construction
Restauracje Restaurants
Sprzedaż detaliczna Retail
Handel detaliczny odzieżą i modą Retail Apparel and Fashion
Urządzenia do handlu detalicznego, sprzęt elektryczny i elektroniczny Retail Appliances, Electrical, and Electronic Equipment
Sprzedaż detaliczna artykułów artystycznych Retail Art Supplies
Sprzedaż detaliczna książek i gazet Retail Books and Printed News
Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i sprzętu ogrodniczego Retail Building Materials and Garden Equipment
Kwiaciarnie detaliczne Retail Florists
Sprzedaż detaliczna mebli i wyposażenia domu Retail Furniture and Home Furnishings
Sprzedaż detaliczna benzyny Retail Gasoline
Handel detaliczny artykułów spożywczych Retail Groceries
Sprzedaż detaliczna produktów zdrowotnych i higieny osobistej Retail Health and Personal Care Products
Sprzedaż detaliczna towarów luksusowych i biżuterii Retail Luxury Goods and Jewelry
Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych Retail Motor Vehicles
Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych Retail Musical Instruments
Sprzedaż detaliczna sprzętu biurowego Retail Office Equipment
Sprzedaż detaliczna materiałów biurowych i prezentów Retail Office Supplies and Gifts
Sprzedaż detaliczna materiałów z recyklingu i używanych towarów Retail Recyclable Materials & Used Merchandise
Naprawa tapicerki i mebli Reupholstery and Furniture Repair
Produkcja wyrobów gumowych Rubber Products Manufacturing
Telekomunikacja satelitarna Satellite Telecommunications
Instytucje oszczędnościowe Savings Institutions
Usługi autobusów szkolnych i pracowniczych School and Employee Bus Services
Produkcja produktów z owoców morza Seafood Product Manufacturing
Szkoły sekretarskie Secretarial Schools
Giełdy papierów wartościowych i towarów Securities and Commodity Exchanges
Bezpieczeństwo i dochodzenia Security and Investigations
Ochroniarze i usługi patrolowe Security Guards and Patrol Services
Usługi systemów bezpieczeństwa Security Systems Services
Produkcja półprzewodników Semiconductor Manufacturing
Usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych Services for the Elderly and Disabled
Wydawnictwo nutowe Sheet Music Publishing
Okrętownictwo Shipbuilding
Transport wahadłowy i usługi transportowe dla osób o specjalnych potrzebach Shuttles and Special Needs Transportation Services
Transport turystyczny Sightseeing Transportation
Obiekty narciarskie Skiing Facilities
Produkcja mydła i środków czyszczących Soap and Cleaning Product Manufacturing
Platformy społecznościowe Social Networking Platforms
Rozwój oprogramowania Software Development
Wytwarzanie energii słonecznej Solar Electric Power Generation
Nagrywanie dźwięku Sound Recording
Badania i technologia kosmiczna Space Research and Technology
Wykonawcy handlu specjalistycznego Specialty Trade Contractors
Sporty widowiskowe Spectator Sports
Produkcja artykułów sportowych Sporting Goods Manufacturing
Instruktorzy sportu i rekreacji Sports and Recreation Instruction
Drużyny i kluby sportowe Sports Teams and Clubs
Produkcja wyrobów sprężynowych i drutowych Spring and Wire Product Manufacturing
Rekrutacja i rekrutacja Staffing and Recruiting
Zaopatrzenie w parę i klimatyzację Steam and Air-Conditioning Supply
Usługi zarządzania strategicznego Strategic Management Services
Podział ziemi Subdivision of Land
Produkcja wyrobów cukierniczych i cukierniczych Sugar and Confectionery Product Manufacturing
Taksówki i limuzyny Taxi and Limousine Services
Szkolenia techniczne i zawodowe Technical and Vocational Training
Technologia i informacja Technology and Information
Technologia, informacja i media Technology, Information and Media
Telekomunikacja Telecommunications
Operatorzy telekomunikacyjni Telecommunications Carriers
Centra telefoniczne Telephone Call Centers
Usługi tymczasowej pomocy Temporary Help Services
Produkcja tekstyliów Textile Manufacturing
Zespoły teatralne Theater Companies
Think tanki Think Tanks
Produkcja tytoniu Tobacco Manufacturing
Tłumaczenie i lokalizacja Translation and Localization
Produkcja sprzętu transportowego Transportation Equipment Manufacturing
Programy transportowe Transportation Programs
Transport, logistyka i magazynowanie Transportation, Logistics and Storage
Organizacja podróży Travel Arrangements
Transport ciężarowy Truck Transportation
Trusty i majątki Trusts and Estates
Produkcja wyrobów toczonych i elementów złącznych Turned Products and Fastener Manufacturing
Usługi transportu miejskiego Urban Transit Services
Administracja użyteczności publicznej Utilities Administration
Narzędzia Utilities
Budowa instalacji komunalnych Utility System Construction
Naprawa i konserwacja pojazdów Vehicle Repair and Maintenance
Zarządcy funduszy podwyższonego ryzyka i funduszy private equity Venture Capital and Private Equity Principals
Usługi weterynaryjne Veterinary Services
Usługi rehabilitacji zawodowej Vocational Rehabilitation Services
Magazynowanie i przechowywanie Warehousing and Storage
Zbieranie odpadów Waste Collection
Przetwarzanie i usuwanie odpadów Waste Treatment and Disposal
Systemy zaopatrzenia w wodę i nawadniania Water Supply and Irrigation Systems
Usługi wodociągowe, kanalizacyjne, parowe i klimatyzacyjne Water, Waste, Steam, and Air Conditioning Services
Usługi wellness i fitness Wellness and Fitness Services
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wholesale Alcoholic Beverages
Sprzedaż hurtowa odzieży i materiałów do szycia Wholesale Apparel and Sewing Supplies
Sprzedaż hurtowa AGD, elektryki i elektroniki Wholesale Appliances, Electrical, and Electronics
Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych Wholesale Building Materials
Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych i pokrewnych Wholesale Chemical and Allied Products
Sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowego Wholesale Computer Equipment
Sprzedaż hurtowa leków i rozmaitości Wholesale Drugs and Sundries
Sprzedaż hurtowa żywności i napojów Wholesale Food and Beverage
Sprzedaż hurtowa obuwia Wholesale Footwear
Sprzedaż hurtowa mebli i wyposażenia domu Wholesale Furniture and Home Furnishings
Sprzedaż hurtowa sprzętu, hydraulika, sprzęt grzewczy Wholesale Hardware, Plumbing, Heating Equipment
Hurtowy import i eksport Wholesale Import and Export
Sprzedaż hurtowa towarów luksusowych i biżuterii Wholesale Luxury Goods and Jewelry
Sprzedaż hurtowa maszyn Wholesale Machinery
Sprzedaż hurtowa metali i minerałów Wholesale Metals and Minerals
Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych i części Wholesale Motor Vehicles and Parts
Sprzedaż hurtowa produktów papierniczych Wholesale Paper Products
Sprzedaż hurtowa produktów naftowych i produktów naftowych Wholesale Petroleum and Petroleum Products
Sprzedaż hurtowa sprzętu i materiałów fotograficznych Wholesale Photography Equipment and Supplies
Sprzedaż hurtowa surowych produktów rolnych Wholesale Raw Farm Products
Sprzedaż hurtowa materiałów z recyklingu Wholesale Recyclable Materials
Sprzedaż hurtowa Wholesale
Wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru Wind Electric Power Generation
Winiarnie Wineries
Usługi bezprzewodowe Wireless Services
Produkcja torebek damskich Women’s Handbag Manufacturing
Produkcja wyrobów z drewna Wood Product Manufacturing
Pisanie i redagowanie Writing and Editing
Ogrody zoologiczne i botaniczne Zoos and Botanical Gardens

Zwiększony limit zaproszeń do obserwowania strony firmowej na LinkedIn

Do niedawna administratorzy stron firmowych mogli zapraszać max. 100 kontaktów pierwszego stopnia do obserwowania profilu firmy. LinkedIn zwiększył liczbę zaproszeń do 250. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą być o wiele aktywniejsi podczas gromadzenia społeczności wokół swojej firmy i osób zainteresowanych daną branżą.

Pracownicy mogą zapraszać do obserwowania strony pracodawcy

LinkedIn zapewniał możliwość zapraszania do obserwowania strony firmowej tylko administratorom profili. Teraz zapraszać mogą również pracownicy. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj. Każdy pracownik ma limit 30 zaproszeń miesięcznie.

Nowe możliwości reklam płatnych

Wiele nowości na LinkedInie dotyczy wzmacniania działań organicznych płatnymi formami reklamy. Portal wprowadził m.in.:

 • promowanie publikacji i artykułów (tekst + max. jeden obraz) oraz filmów i wydarzeń na profilu firmowym poprzez przycisk “Ulepsz”. Funkcja przypomina znaną z Facebooka funkcjonalność “Promuj”
 • większe możliwości testowania reklam i sentymentu marki (pomocne w procesach analitycznych oraz dalszej optymalizacji płatnych działań marketingowych na LinkedInie),
 • nowy, odświeżony interfejs w Menedżerze kampanii.

Artykuły i newslettery dla profili firmowych

Profile firmowe na LinkedIn zyskują na znaczeniu. Administratorzy portalu rozszerzyli możliwości tworzenia artykułów i newsletterów (dostępne dotychczas dla profili osobistych, na firmowe strony).

Aby stworzyć newsletter (zwany przez LinkedIna w wersji polskiej biuletynem), należy rozpocząć tworzenie artykuły. Następnie z górnego menu wybierz opcję “Utwórz biuletyn”. 

Drugą możliwą opcją jest wybór tej możliwości z poziomu administratora strony w ramce “Zarządzaj” po prawej stronie.

Produkty i formularze do pozyskiwania kontaktów na stronach firmowych

LinkedIn zaprzecza “niedowiarkom” głoszącym, że nie jest to dobre miejsce do sprzedaży usług i produktów lub pozyskiwania partnerów biznesowych. Kolejna aktualizacja dla profili firmowych to wzmocnienie działań wspierających social selling dla każdej firmy.

Dla firm z wybranych branż (z czasem zapewne obejmie to wszystkie z nich) pojawiła się opcja dodawania zakładek produktowych. Administrator strony firmowej może określić:

 • nazwę i logotyp produktu,
 • kategorię produktu,
 • szczegółowy opis (limit 1000 znaków) oraz adres witryny,
 • CTA pojawiające się przy produkcie na profilu firmowym,
 • dodatkowe multimedia (czyli np. oferta, zdjęcia i wideo produktowe),
 • nazwy firm klientów, którzy polecają dany produkt,
 • grupę docelową.

Drugim narzędziem mającym cel wspierania sprzedaży jest formularz pozyskujący kontakty, umieszczony bezpośrednio na stronie. To nowy sposób na zdobywanie kontaktów od osób zainteresowanych produktami i usługami swojej firmy. To także szansa dla reklamodawców na stworzenie grupy docelowej do precyzyjnych kampanii reklamowych. Formularz obejmuje:

 • wybór treści widocznej CTA z czterech możliwych opcji,
 • witrynę, na której znajduje się polityka prywatności (gdzie są zawarte niezbędne procedury przetwarzania danych),
 • nagłówek (maksymalnie 50 znaków),
 • treść główną (maksymalnie 200 znaków).

[1.07 Aktualizacja] Nowa reakcja na publikacje

LinkedIn już jakiś czas temu zapowiedział wdrożenie nowej emotikony jako reakcji na publikacje i coraz większe grono użytkowników już może z niej korzystać. Chodzi o dobrze znaną z Facebooka emotkę śmiechu. Jak tłumaczy portal, taki bonus pojawia się, bo użytkownikom coraz częściej zaczęło go brakować. Portal, aby wyróżnić nową reakcję. wprowadził ją w oryginalnym, jasoniebieskim wydaniu.

Jakie nowe funkcjonalności będą wdrażane na LinkedIna?

Wszystko wskazuje na to, że LinkedIn będzie rozwijać się w dwóch kierunkach: coraz większe znaczenie profili firmowych oraz szersze możliwości reklam płatnych. Portal stawia także na różnorodność form udostępnianej treści: transmisje na żywo i testowanie platformy do podcastów (lecz o tym drugim na razie mówi się nieoficjalnie). Twórcy LinkedIna z pewnością będą dopasowywać wszystkie funkcjonalności do obecnych trendów w marketingu internetowym, dążącym do digitalizacji biznesu.